Szent Hubertus napja

November harmadika a vadászok védőnszentjének, Szent Hubertusnak a napja. Vadászbabonaként érdekes, hogy öreg szegedi polgári vadászok úgy tartották, hogy annak a vadásznak nem lesz szerencséje, aki Hubertus napján otthon ül, mert Hubertus tiszteletére ki kell menni vadászni.

Hubert, Lüttichi, Szt (†Tervueren, Németalföld, 727. máj. 30.): püspök. – Szent Lambert püspök tanítványa és 703 vagy 705: utóda a maastrichti püspökségben. Egyházmegyéje területén az utolsó pogányokat is megtérítette. 717 vagy 718. XII. 24-én Szent Lambert ereklyéit Maastrichtből Liége-be vitette át. Élete utolsó hónapjaiban egy horgászaton megsebesült, betegen még elindult egy templomszentelésre, de útközben meghalt. Testét a liége-i Szent Péter-templomban temették el. 743-ban fölnyitott sírjában épen találták testét. 825-ben ereklyéit átvitték az andoge-i (Ardennek) apátságba, melyet hamarosan róla neveztek el. A 12. sz.-ban készült arany ereklyetartóját 1568. X. 15-én egy lázadás alkalmával elpusztították. Tisztelete Északnyugat-Európában terjedt el.

A 15. sz.-tól keletkezett legendája szerint előkelő család elkényeztetett fia volt. Nagyon szeretett vadászni. Egy nagypénteki vadászatán az Ardennek erdejében megjelent előtte egy szarvas, agancsai közt a feszülettel, és egy égi hang megtérésre szólította föl. 2 év múlva meghalt a felesége, remete lett, majd Rómában a pápa szentelte püspökké; angyalok vitték neki a szentelési öltözékből hiányzó stólát.

A vadászok, lövész céhek, erdészek, kohászok, csengettyűkészítők, mészárosok, szűcsök és tímárok védőszentje, a kutyákat veszettség ellen védő szentje. Kutyaharapás, kígyómarás ellen kérik oltalmát.

Magyarországon tiszteletében az Árpádok csodaszarvas-hagyományának is volt szerepe. Tiszteletére szentelték Garáb premontrei prépostságát. A Felvidék templomaiban középkori ábrázolásai: Ludrófalva Mária koronázását ábrázoló szárnyasoltárán (1510) több szent társaságában György mellett Hubertusnak is ott hódol.

1728-ban Szent Hubertus napján Temesvárott nagy vadászatra gyűlt össze a temesi bánság előkelő társadalma. A házigazda Mercy gróf palotájában a jezsuita házfőnök a vadászok miséje alatt 3 zsömlét is szentelt, amelyből indulás előtt minden vadász egy-egy szeletkét evett. E kultuszt Temesvár rajnavidéki német és fancia bevándorlói, katonatisztjei hozták magukkal.

Szent Hubertus délvidéki barokk tiszteletének bizonysága még Szenthubert torontáli falu is, amelyet elzászi és lotaringiai franok alapítottak (1770), és templomukat (1791) szülőföldjük szentjéről nevezték el. Nincs adatunk arra, hogy népi kultusza itt milyen hagyományokban nyilvánult meg. 

Az udvari jámborság bánáti sarjadéka Orczyfalva német falu Hubertus-titulusa is. A templomot a magyar királyi kamara 1809-ben emeltette. A vadászó arisztokraták számontartották Hubertus püspököt. Erdőségekben fölbukkan a kápolnája, így Konyha (Pálfyak), Nagylévárd (Wenckheimek), Ugod (Eszterházyak), Csobánka határában. Üröm templomában szobrát (1765) láthatjuk.

Csákvár (Eszterházyak) népe az Euszták-kápolnánál, de Szent Hubertus napján gyülekezett össze, ahol vadászati és céllövészeti versengés, majd mulatság volt. Az uraság ekkor jutalmazta meg legjobb vadászait, erdőőreit, és itt hozta nyilvánosságra azoknak nevét is, akiket előléptetett. Hubertus tiszteletének csökevényeit mutatja, hogy – nyilván bécsi Habsburg-hagyományok alapján – több városban a 20. sz. elején Hubertus-vadásztársaság működött, a hadsereg lovastisztjei ezen a napon Hubertus-lovaglást rendeztek. Öreg szegedi polgári vadászok úgy tartották, hogy annak a vadásznak nem lesz szerencséje, aki Hubertus napján otthon ül, mert Hubertus tiszteletére ki kell menni vadászni.

Forrás: HuntingPress

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük